top of page

תנאי ההתקשרות הכלליים לשירותי רט"ן (רדיו טלפון נייד)

communications-agreement.jpg

לקוחות יקרים :

 

חברת ג.ק.ע השקעות וייזום בע"מ משתמשת בשרותי רט"ן של חברת פרטנר , השירות ואחריות באמצעות חברת פרטנר בלבד .


מחיר החבילה הינו :29 ₪ לחודש כל עוד לא בוטל המנוי  .250 מגה גלישה+250 דק שיחה+250 הודעות.

 

כל תוספת /שינוי עלול לגרום לחיוב נוסף.

בחובתך- להודיע על סיום ההתקשרות והפסקת הפעילות לחברת ג.ק.ע.השקעות וייזום בלבד.

בטלפונים 1-700-504-405

09-7717398

09-7717399

 

ניתן גם לשלוח מייל sales@gti.co.il

יש לוודא שקיבלנו את ההודעה על מנת שנפסיק את החיוב.

 

מצורף העתק תנאי התקשרות הכלליים של פרטנר. 

 

אלו הם תנאי ההתקשרות שלך עמנו, מצורף גם מסמך ההתקשרות שלך מול חברת פרטנר כולל מידע ותנאים משפטיים חשובים. אנא קרא אותו בעיון  בטרם החתימה . 

bottom of page